Сільський голова

                                                   

Іващенко

Микола Миколайович

Проект рішення Петрівської сільської ради
Проект рішення Петрівської сільської ради

Поділитися новиною:

Проект рішення Петрівської сільської ради

Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва-фізичних осіб, що працюють за спрощеною системою оподаткування

                                                           Петрівська сільська рада

Куп'янського району

Харківської області

VI скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

                                                                                      

 

Про встановлення ставок єдиного

податку для суб'єктів малого

підприємництва-фізичних осіб, що

працюють за спрощеною системою

оподаткування

 

Відповідно до Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), на підставі п. 24 частини першої статті 26 та керуючись ст. 59  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити фіксовані ставки єдиного податку з розрахунку на календарний місяць виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі мінімальна заробітна плата), у таких розмірах:

а) 10 % розміру мінімальної заробітної плати — для першої групи платників єдиного податку;

б) 20 % розміру мінімальної заробітної плати — для другої групи платників єдиного податку;

в) для першої групи платників єдиного податку, які провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, та для другої групи платників єдиного податку, які здійснюють господарську діяльність з надання побутових послуг платникам єдиного податку та/або населенню - згідно додатку до цього рішення.

2. Згідно з нормами Податкового кодексу України суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3. Прийняти до уваги, що відповідно до норм Податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку:

3.1 суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

а) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

б) обмін іноземної валюти;

в) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

г) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

д) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

д) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового кодексу України;

е) діяльність з управління підприємствами;

є) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

ж) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

з) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

3.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

3.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

3.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

3.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

3.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

3.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

3.8. суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

4. Відмітити, що справляння єдиного податку здійснюється у відповідності до норм Податкового кодексу України.

  1. Доповнити рішення додатком № 1 “Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які проводять господарську діяльність з надання побутових послуг” (додається).
  2. Це рішення набирає чинності з 01.01.2016 року.
  3. Забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації в установленому порядку.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів і соціально-економічного розвитку сільської ради VІ скликання ( голова комісії – Семенова Р.Б.).

 

Петрівський сільський голова                                                  І.М. Стрєльцов

 

 

                                                                                                                  Додаток № 1

                                                                                                 до рішення____сесії VI скликання

                                                                                                 Петрівської сільської ради в

 

Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність з надання побутових послуг

№ п/п

Вид господарської діяльності з надання побутових послуг

Ставка єдиного податку на місяць (відсотків від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року)

для першої групи платників єдиного податку

для другої групи платників єдиного податку

1

Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням

10

20

2

Послуги з ремонту взуття

10

20

3

Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням

10

20

4

Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням

10

20

5

Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням

10

20

6

Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням

10

20

7

Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням

10

20

8

Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням

10

20

9

Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням

10

20

10

Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів

10

20

11

Виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням

10

20

12

Послуги з ремонту трикотажних виробів

10

20

13

Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням

10

20

14

Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів

10

20

15

Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням

10

20

16

Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів

10

20

17

Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням

10

20

18

Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів

10

20

19

Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням

10

20

20

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням

10

20

21

Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури

10

20

22

Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів

10

20

23

Послуги з ремонту годинників

10

20

24

Послуги з ремонту велосипедів

10

20

25

Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів

10

20

26

Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням

10

20

27

Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів

10

20

28

Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням

10

20

29

Послуги з ремонту ювелірних виробів

10

20

30

Прокат речей особистого користування та побутових товарів

10

20

31

Послуги з виконання фоторобіт

10

20

32

Послуги з оброблення плівок

10

20

33

Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

10

20

34

Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів

10

20

35

Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням

10

20

36

Послуги перукарень

10

20

37

Ритуальні послуги

10

20

38

Послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством

10

20

39

Послуги домашньої прислуги

10

20

40

Послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням

10

20

 

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення  _____сесії ______ скликання  Петрівської сільської ради  „Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької    діяльності –фізичних осіб”

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати.

         На території Петрівської сільської ради станом на 01.01.2015 року зареєстровано та діє 14 суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб та 2 юридичних осіб. Динаміка розвитку підприємництва свідчить про поступове кількісне зростання суб’єктів малого підприємництва та  працюючих у цьому секторі економіки.

    Згідно ст. 47, ст. 48 Цивільного кодексу України держава гарантує усім  суб’єктам підприємницької діяльності рівні права та рівні можливості для їх розвитку, а також створення сприятливих організаційних та економічних умов для їх діяльності.

    Суб’єкти малого підприємництва – фізичні особи мають право самостійно обирати вид підприємницької діяльності  та  спосіб оподаткування доходів. Змінами, внесеними до Податкового кодексу України Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” № 71-VIII від 28.12.2014 фіксовані ставки єдиного податку для платників першої-другої груп встановлюються сільськими радами для фізичних осіб-підприємців, які проводять господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць. Враховуючи те, що  органи влади зацікавлені в безперешкодному розвитку підприємництва   та виконуючи вимоги ЗУ ”Про місцеве самоврядування”  виконкомом Петрівської сільської ради підготовлено матеріали для затвердження  сесією   ставок єдиного податку для суб'єктів підприємницької    діяльності –фізичних осіб. 

          2. Цілі прийняття цього рішення:

         - створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, створенню нових робочих місць та збільшення рівня зайнятості в районі.

         3. Альтернативи регулювання

         Альтернатив запропонованому регуляторному акту не має. Рівні ставок єдиного податку відповідають нормам Податкового кодексу України.

                 4. Механізм  розв’язання проблеми:

         Механізм розв’язання проблеми є затвердження  рівня ставок єдиного податку для  суб’єктів господарювання-фізичних осіб  для здійснення всіх видів підприємницької діяльності.

         5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

            Економічно доцільним буде створити умови  та економічний стимул для малого бізнесу та суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб для здійснення всіх видів підприємницької діяльності. У разі прийняття сесією сільської ради регуляторного акту будуть реалізовані повноваження надані їй Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та нормами Податкового кодексу України.

        6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

  Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосування методу аналізу  та рекомендацій відповідних служб.

 У результаті прийняття регуляторного акта очікуються такі позитивні фактори:

- впровадження та розширення сфери підприємницької діяльності;

- забезпечення населення життєво необхідними товарами та послугами;

- зниження витрат сільського населення на придбання продуктів харчування, товарів промислової групи та надання послуг за місцем  розташування  суб’єктів господарювання, не звертаючись з цього приводу  до районного та обласного центру, що матиме вплив на сімейні доходи;

- збільшення надходжень до місцевих бюджетів сільських рад, що в кінцевому результаті  вплине:

- на покращення фінансування об’єктів соціальної інфраструктури  та бюджетної сфери району.

7. Обґрунтування терміну дії:

     Термін дії рішення сесії необмежений. Ставки єдиного податку будуть переглядатися в разі зміни з об’єктивних причин, шляхом повторного аналізу, обговорення та затвердження.

8. Показники результативності регуляторного акта.

     Прогнозовані значення показників результативності регуляторного акта:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів сільських рад;

- розмір надходжень до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування;

- повна сплата єдиного податку суб’єктами підприємницької діяльності всіх видів діяльності забезпечить їх стабільний розвиток, уникнення ризикових явищ банкрутства.

     Так в цілому в місцевому бюджеті питома вага надходжень від сплати єдиного податку підприємців – фізичних осіб займає 17 %.

9. Відстеження результативності регуляторного акта.

     Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки.

Повторне відстеження результативності рішення Петрівської сесії буде здійснено через рік після набрання ним чинності.

 

Експертний висновок регуляторного впливу


проекту рішення Петрівської сільської ради „Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів підприємницької    діяльності – фізичних осіб”


         Постійною депутатською комісією з питань планування бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку сільської ради VІ скликання відповідно до Податкового кодексу України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, вивчивши проект регуляторного акту – проект рішення Петрівської сільської ради „Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів підприємницької    діяльності – фізичних осіб” встановлено наступне:

 

РОЗДІЛ І

1. Згідно аналізу регуляторного впливу до проекту рішення Петрівуської сільської ради „Про встановлення ставок єдиного податку для субє'ктів підприємницької    діяльності – фізичних осіб” визначено наступне:
         1.1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми/

 Відповідно до Податкового кодексу України до повноважень сільських рад щодо податків та зборів належить встановлення ставок єдиного податку в межах ставок, визначених законодавчими актами.
          Прийняття такого рішення було обумовлено необхідністю визначення ставок єдиного податку, в зв’язку з прийняттям Закону України від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо податкової реформи», яким вносяться відповідні зміни до Податкового кодексу України і згідно якого органи місцевого самоврядування мають забезпечити прийняття рішень щодо встановлення ставок єдиного податку.
         2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.
         Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів тому, що встановлення місцевих податків і зборів можливе шляхом прийняття відповідного рішення Петрівської сільської ради.
         Суб’єктами, на яких неврегульованість зазначеної проблеми справлятиме негативний вплив, є:
         - платники місцевих податків і зборів; 
         - органи державної податкової служби, на які покладені функції зі справляння місцевих податків і зборів;
         - органи місцевого самоврядування, які повинні чітко дотримуватися принципу верховенства закону.
         Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення міської ради „Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів підприємницької    діяльності –фізичних осіб”


         3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них
         Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття даного рішення, полягає в тому, що вона не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів у зв'язку з набранням чинності Закону України від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо податкової реформи».
         4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.
         Очікуваними вигодами внаслідок дії зазначеного рішення є: 
         - у сфері інтересів громади – за попереднім аналізом розрахунків — надходження до бюджету сільської ради з ростом мінімальної заробітної плати будуть постійно збільшуватися, відповідно до вимог Податкового кодексу сума податку зараховується до дохідної частини бюджету сільської ради для вирішення питань виконання органами місцевого самоврядування покладених законом повноважень, в т.ч. покращення умов життєдіяльності населення;
         - у сфері інтересів держави – стабільність соціально - економічного розвитку Петрівської  сільської ради та збільшення надходжень до бюджету сільської ради сприятиме виконанню програм місцевого значення в галузях житлово-комунального господарства, транспорту, соціального захисту населення, культури; забезпечуватиме соціальні гарантії та соціальний захист вразливих верств населення;
         - у сфері інтересів суб’єктів господарювання – сума ставок розрахована в межах розміру визначеного Податковим кодексом України враховуючи ріст мінімальної заробітної плати і буде змінюватися тільки за умови зростання мінімальної заробітної плати відповідно до вимог Податкового кодексу України, залишається спрощена система оподаткування та звітності; перспектива подальшої господарської діяльності.
         Внаслідок дії зазначеного регуляторного акта відсутні додаткові витрати у сферах інтересів сільської громади, держави, а для суб’єктів господарювання будуть мати місце витрати, пов’язані зі збільшенням розміру збору тільки за умови зростання мінімальної зарплати.
         5. Визначення цілей державного регулювання
         Метою прийняття рішення сільської ради „Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів підприємницької    діяльності –фізичних осіб”   є:
         - безумовне виконання норм чинного законодавства;
         - недопущення виникнення суперечливих ситуацій між платниками місцевих податків і зборів та органами державної податкової служби у разі розбіжностей норм чинного законодавства.
         6. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.
         У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:
         - пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;
         - здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;
         - введення в дію запропонованого акту.
         Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до виникнення непорозумінь між платниками місцевих податків і зборів та органами державної податкової служби щодо справляння таких податків у місті, одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.
         Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право на встановлення місцевих податків і зборів належить сільській раді шляхом прийняття відповідного рішення.
         Третя альтернатива введення в дію запропонованого акту є єдиним шляхом досягнення встановлених цілей.
         7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення встановлених цілей.
         Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень сільської ради для виконання на території сільської ради, що передбачено ст.144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.4 Податкового кодексу України. Проект рішення відповідає чинному законодавству та вимогам проходження процедури регуляторного акта.
         8. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
         Вирішити проблему пропонується за допомогою прийняття відповідного рішення сільської ради. Тому вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів на території  Петрівської  сільської ради пропонується шляхом прийняття рішення Петрівської сільської ради „Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів підприємницької    діяльності –фізичних осіб”. Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.
         9. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.
         Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акту принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:
         - органи місцевого самоврядування дотримаються принципу верховенства закону;
         - органи державної податкової служби та платники місцевих податків і зборів застосовуватимуть акти сільської ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.
         Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися органами державної податкової служби систематично, у тому числі під час проведення перевірок.
         Слід зазначити, що на дію даного акту можливий вплив зовнішніх чинників, таких, як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері.
         10. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян, держави.
         Впровадження та виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат з місцевого бюджету та суб’єктів господарювання.  Досягнення цим регуляторним актом встановлених цілей не вплине на економічні витрати територіальної громади, держави, а для суб’єктів господарювання вони будуть приведені до економічно обґрунтованих розмірів.
         11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені
Внаслідок дії запропонованого регуляторного акта не всі вигоди, що виникатимуть, можуть бути кількісно визначені. До кількісних показників належать: надходження коштів від сплати ставок єдиного податку, кількість платників, вид діяльності фізичних осіб-підприємців.
Крім кількісних показників до вигоди належать:
         - стабільний прогнозований клімат для здійснення підприємницької діяльності;
         - формування прозорих «правил гри» у сфері господарювання.

 

Таблиця вигод та витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування

- нормативні акти міської ради щодо справляння місцевих податків і зборів  на території Петрівської сільської ради відповідатимуть вимогам чинного законодавства;
- створення позитивного іміджу влади;
- забезпечення інтересів територіальної громади села.

відсутні

Інтереси органів державної податкової служби

- застосовуватимуть у роботі нормативні акти сільської ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

відсутні

Інтереси платників місцевих податків і зборів

  

відсутні


         12. Можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.
         Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів сільської ради, а суб’єкти господарювання повинні сплачувати єдиний податок у розмірах, за ставками, які передбачені даним рішенням, працювати в діючому податковому полі, планувати подальшу діяльність, розраховувати на позитивні фінансові показники господарської діяльності.
         13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.
         При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акта, до нього буде внесено відповідні коригування та доповнення.
         14. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта
Даний регуляторний акт підлягає оприлюдненню в районній газеті «Вісник Куп’янщини», на офіційному веб-сайті Петрівської сільської ради та на інформаційному стенді в приміщенні сільської ради. Виключно за результатами громадського обговорення даного регуляторного акту та після його оприлюднення в районній газеті «Вісник Куп’янщини» регуляторний акт набуває чинності.
         Термін дії запропонованого проекту регуляторного акта встановлюється довгостроковий. У разі виникнення необхідності до нього можуть бути внесені зміни за підсумками проведеного аналізу відстежень його результативності.
         15. Визначення показників результативності регуляторного акта.
         Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп суб'єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акту. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси платників місцевих податків і зборів, органів державної податкової служби та місцевого самоврядування.
         Показники результативності дії запропонованого рішення не можуть бути виражені у числовій формі у зв’язку з тим, що метою розробки даного акту є виконання вимог чинного законодавства.
         До показників результативності дії акту можна віднести збільшення обсягів надходжень місцевих податків і зборів до бюджету сільської ради від сплати єдиного податку.
         16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття
Для відстежень буде застосовано аналіз даних бюджетної та податкової звітності.
         Під час прийняття регуляторного акту, у встановлені чинним законодавством строки відділом бухгалтерського обліку та фінансової звітності сільської ради з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акту.
         Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акту.
         Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акту, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акту.

 

РОЗДІЛ ІІ

2.1. Громадське обговорення проекту регуляторного акту – проекту рішення Петрівської сільської ради „Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів підприємницької    діяльності –фізичних осіб” призначено згідно рішення Петрівської сільської ради від 2015 року №____, з терміном громадського обговорення – 1 (один) місяць з дня оприлюднення. Відповідне оголошення про призначення громадського обговорення проекту даного регуляторного акту та проект регуляторного акту оприлюднені в районній газеті «Вісник Куп’янщини» від   2015 року  №     та на офіційному  веб-сайті Петрівської сільської ради.
        

 

ВИСНОВКИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ:


Проект регуляторного акту: Рішення Петрівської сільської ради „Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів підприємницької    діяльності – фізичних осіб”  відповідає вимогам статей 4 та 8 Закону України „ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, реалізація в дію якого надасть можливість: 
- для органу місцевого самоврядування – забезпечити приведення у відповідність до вимог чинного законодавства нормативних актів Петрівської сільської  ради щодо справляння місцевих податків і зборів на території Петрівської сільської ради, створення позитивного іміджу влади та забезпечення інтересів територіальної громади;
- для органів державної податкової служби та платників податків і зборів – застосовування у роботі нормативних актів сільської ради з питань оподаткування, які відповідають вимогам чинного законодавства.Голова постійної комісії з питань планування бюджету,

фінансів і соціально-економічного розвитку сільської

       ради VІ скликання                                                                                                Семенова Р.Б.
 

Web-адреса: petrivka.kupyansk.info/news/id/6848 | Переглядів: 157Дата публікації: 16:27 08.05.2015
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Реалізація Закону України "Про очищення влади"
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада