Сільський голова

                                                   

Іващенко

Микола Миколайович

Проект рішення Петрівської сільської ради
Проект рішення Петрівської сільської ради

Поділитися новиною:

Проект рішення Петрівської сільської ради

Про затвердження Положення про плату за землю на території Петрівської сільської ради

Петрівська сільська рада

Куп'янського району

Харківської області

VI скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення про

плату за землю на території

Петрівської сільської ради

 

          Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року № 71-УІІІ ст.10  Податкового кодексу України,п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада –

                                 В И Р І Ш И Л А :

       1. Затвердити  Положення про плату за  землю на території  Петрівської сільської ради згідно з додатком 1 до цього рішення

       2.Відмітити,що справляння податку  за землю,здійснюється у відповідності до норм Податкового кодексу України.

       3.Копію рішення направити до Куп’янської ОДПІ  у встановлений Податковим кодексом термін.

      4. Рішення набирає чинності з 01.01.2016 року.

   5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету фінансів і соціально – економічного розвитку Петрівської сільської ради.

 

 

Петрівський сільський голова :                                   І.М. Стрєльцов

         

 

                                                                                                                                     Додаток № 1

                                                                                                 до рішення____сесії VI скликання

                                                                                                 Петрівської сільської ради

                      

       Положення

         про плату за землю на території Петрівської сільської ради

               1. Платники земельного податку

1.1. Платниками земельного податку є:

-  власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

-  землекористувачі.

               2. Об'єкти оподаткування земельним податком

2.1. Об'єктами оподаткування земельним податком  є:

2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3.       База оподаткування земельним податком

3.1.Базою оподаткування земельним податком  є:

3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.

               4. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено

 4.1. Ставка податку  за земельні ділянки  житлової забудови  нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі - 0,03%  від їх нормативної грошової оцінки по кварталам.

 4.2.  Ставка податку за землі сільськогосподарського призначення нормативно грошова оцінка яких проведена встановлюється :  Рілля  -  0,2 % , пасовища – 0.3% ,сіножаті – 0.3% , багаторічні насадження- 0.2% від їх нормативної грошової оцінки по агрогрупах.

4.2. За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання    ( крім державної та комунальної  форми власності), ставка податку встановлюється  .

 4.2.1.Землі сільськогосподарського призначення  код розділу КВЕД - 01 – 3% від нормативної грошової оцінки

4.2.2.Землі житлової та громадської забудови  код розділу КВЕД – 02 -  3%  від нормативно грошової оцінки

4.2.3.землі громадської забудови  код розділу КВЕД – 03 -3% від нормативної грошової оцінки

4.2.4.Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення код розділу КВЕД -04 -3% від нормативно грошової оцінки

4.2.5.Землі іншого природоохоронного призначення код розділу КВЕД -05 -3% від нормативно грошової оцінки

4.2.6.Землі оздоровчого призначення код розділу КВЕД- 06 -3% від нормативно грошової оцінки

4.2.7.Землі рекреаційного призначення код розділу КВЕД- 07 -5% від нормативно грошової оцінки

4.2.8.Землі історично-культурного призначення код розділу КВЕД- 08- 3% від нормативно грошової оцінки

4.2.9.Землі лісогосподарського призначення код розділу КВЕД – 09 – 4% від нормативно грошової оцінки

4.2.10.Землі водного фонду код розділу КВЕД-10 – 5% від нормативно грошової оцінки

4.2.11.Землі промисловості,транспорту,зв’язку ,оборони та іншого призначення код розділу КВЕД-11 – 5 % від нормативно грошової оцінки

4.2.12.Землі транспорту код розділу КВЕД -12 – 5%  від нормативно грошової оцінки

4.2.13.Землі зв’язку код розділу КВЕД – 13 - 5% від нормативно грошової оцінки

4.2.14.Землі енергетики код розділу КВЕД -14 -5% від нормативно грошової оцінки

4.2.15.Землі оборони код розділу КВЕД -15 – 3% від нормативно грошової оцінки

4.2.16.Землі запасу, резервного фонду та загального користування код розділу КВЕД – 16 – 3% від нормативно грошової оцінки

4.2.17.Землі резервного фонду код розділу КВЕД – 17 – 3 % від нормативно грошової оцінки

4.2.18.Землі загального користування код розділу КВЕД – 18 -3% від нормативно грошової оцінки

4.2.19.Для цілей підрозділів 16.00-18.00 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду код розділу КВЕД -19 – 3% від нормативно грошової оцінки

4.3. Ставка податку встановлюється у розмірі 1,5 % від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у власності та використовуються у підприємницькій  діяльності.

4.4.Ставки земельного податку за земельні ділянки,розташовані за межами населених пунктів,нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4.4.1.Ставка податку за земельні ділянки,розташовані за межами населених пунктів встановлюється у розмірі  0.4% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі  по Харківській області.

 

          5. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

 5.1. Від сплати податку звільняються:

 5.1.1. інваліди першої і другої групи;

 5.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

 5.1.3. пенсіонери (за віком);

 5.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

 5.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 5.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 5.1 цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

 5.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

 5.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,25 гектара;

 5.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

 5.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

 5.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

 5.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку.

             6. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

 6.1. Від сплати податку звільняються:

6.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

6.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

 

6.1.3. позашкільні, дошкільні, загальноосвітні, заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або   місцевого бюджету;

6.1.4. заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

6.1.5.органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

         7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

 7.1. Не сплачується податок за: 

 7.1.1. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

 7.1.2. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

7.1.3. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

 а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

 б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

 7.1.4. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

 7.1.5. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

 7.1.6. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

7.1.7.земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

       8. Особливості  оподаткування платою за землю

8.1. Рішення щодо наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та фізичним особам надаються контролюючим органам до 25 грудня року, що передує звітному.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

8.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

8.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім на­вчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування. 

 

         9. Податковий період для плати за землю

 9.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

 9.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

         10.  Порядок обчислення плати за землю 

10.1 Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

 Управління Держземагенства у Куп’янському районі Харківської області,реєстраційна служба Куп’янського міськрайонного устравління юстиції Харківської області, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом Куп’янської об’єднаної Державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Харківській області за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 10.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

10.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

 10.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

 У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

 10.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу.

 У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

 У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 10.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

 1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

 2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

 3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

 За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

 10.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

 Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

      11. Строк сплати плати за землю

 11.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

 У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

 11.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

 11.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

 11.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у  податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

 11.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення

 Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу.

 11.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

 11.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

 11.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

         12. Орендна плата

12.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

 Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики

12.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

12.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

12.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

12.5. Розмір орендної плати за видами цільового використання землі , а саме :

- для комерційного використання встановлюється – 12 відсотків від нормативної грошової оцінки землель ;

- для інших земель за видами цільового використання – розмір орендної плати не може бути меншим 3 відсотків та не перевищувати 12 відсотків від нормативно грошової оцінки земель.

12.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може  перевищувати орендної плати       

13. Відповідальність  

 13.1. Платники податку за землю несуть відповідальність за порушення податкового законодавства згідно з вимогами Податкового Кодексу України.

 

            Сільський голова                                                              І.М. Стрєльцов

 

Аналіз регуляторного  впливу до проекту регуляторного акту- рішення Петрівської сільської ради « Про затвердження Положення про плату за землю на території Петрівської сільської ради»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Петрівської сільської ради« Про затвердження Положення про плату за землю на території Петрівської сільської ради»   підготовлено згідно з вимогами Закону України»Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта,затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04. № 308.

 

  1. Визначення та аналіз проблеми,яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин,оцінка важливості цієї проблеми.

     Законом України від 28.12.2014 р. № 71-УІІІ « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо податкової реформи» змінився порядок оподаткування земельних ділянок, Плата за землю,як складова податку на майно включена до переліку місцевих податків.

     Особливістю є те,що місцеві податки встановлюються рішенням сільських, селищних та міських рад. При цьому плата за землю ,є обов’язковою для встановлення  сільською радою.

      Своєчасна сплата земельного податку є одним з обов’язків землекористувачів та землевласників земельних ділянок. Внаслідок прийняття рішення Петрівської сільської ради« Про затвердження Положення про плату за землю на території Петрівської сільської ради»  Буде розв’язана проблема визначення на законних підставах розміру земельного податку для сплати юридичними та фізичними особами за земельні ділянки, розташовані на території Петрівської сільської ради

      Проблема є дуже важливою,бо розміри ставок земельного податку прямо впливають на надходження до сільського бюджету. Досягнення встановлених цілей, запропонованим регуляторним актом дає можливість визначити обсяг надходжень до сільського бюджету

 

  1. Обгрунтування,чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або за допомогою діючих регуляторних актів і потребує державного регулювання.

     Повноваження  по встановленню ставок земельного податку за земельну ділянку наданні чинним законодавством відповідним сільським радам . Встановити розмір податку та цим самим вирішити вищезазначені проблеми за допомогою ринкових механізмів без прийняття відповідного регуляторного акту не можна,так як це буде суперечить нормам діючого законодавства.

 Тобто вирішення проблем потребує державного регулювання і можливо тільки шляхом прийняття цього регуляторного акту відповідно до норм чинного законодавства.

  На теперішній час регуляторний акт по встановлення ставок земельного податку відсутній,тому визначенна проблема не може бути розв’язана за допомогою внесення змін до діючого регуляторного акту.

 

  1. Цілі державного регулювання

Прийняття запропонованого регуляторного акту передбачає   вирішення наступних цілей:

  •  встановлення соціально-справедливих розмірів ставок земельного податку за земельні ділянки:
  • забезпечення ефективного використання земельного фонду  Петрівської сільської ради в інтересах територіальної громади села;
  • дає можливіть визначити обсяг надходжень до сільського бюджету.

 

 4.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них ,які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.

       1. Альтернативою прийняття запропонованого проекту може бути відмова від введення в дію запропонованого регулювання та залишення даної ситуації без змін.

      Дана альтернатива є неприйнятою у зв’язку з тим,що не буде досягнуто цілей правового регулювання та єдиного підходу до визначення ставок земельного податку.

      2. Друга альтернатива- прийняття розміру ставок на рівні максимально граничних розмірів,встановлених Податковим кодексу України.

    Ця альтернатива є неприйнятою по причині того,що значна частина землекористувачів(землевласників) не зможе сплачувати земельний податок,що призведе до збільшення заборгованості та підвищить податкове навантаження на платників податку.

  1. Досягнення встановлених цілей відбудеться лише за умови безпосереднього державного регулювання,шляхом прийняття запропонованого акту,який встановлюватиме ставки земельного податку на території сільської ради , врахувавши особливості ставок,які діяли до прийняття ЗУ від 28.12.2014 № 71 – УІІІ «Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо податкової реформи» для окремих категорій земель в залежності від цільового  призначення.

 

5. Аргументи переваги обраного способу досягнення встановлених цілей 

     Обраний спосіб досягнення цілей є найбільш оптимальним та доцільним, оскільки чинним законодавством визначено,що саме органи самоврядування встановлюють  розмір ставок земельного податку.

     Прийняття сільською радою запропонованого регуляторного акту- рішення сільської ради« Про затвердження Положення про плату за землю на території Петрівської сільської ради»  дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін.

 

       6.Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту

      З прийняттям рішення:

      - упорядкується встановлення ставок земельного податку на території Петрівської сільської ради

      - виконаються вимоги пункту 10.2 статті 10 Податкового кодексу;

      - можливість планування та прогнозування надходжень від податків при формуванні сільського бюджету.

 

      7. Механізм і заходи ,які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

      Згідно Податкового кодексу України до повноважень органів місцевого самоврядування належить прийняття рішення про встановлення ставок земельного податку на території сільської ради . Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення  Петрівської сільською радою.

      Невідкладне оприлюднення проекту регуляторного акту  на сайті Петрівської сільської ради  в мережі  інтернет та  оприлюднено в газеті «Вісник Куп’янщини» з метою громадського обговорення, надання зауважень та пропозицій від громадськості.

 

     8. Обгрунтування можливості досягнення визначенних цілей у разі прийняття регуляторного акту.

     Прийняття запропонованого рішення надасть можливість:

     -спощення та удосконалення порядку визначення ставок земельного податку;

     - поновлення бюджету села;

     - здійснення якісного планування та прогнозування надходжень від сплати за землю при оформленні сільського бюджету;

     -простота і доступність даного регуляторного акту.

9.Очікувані витрати та вигоди суб’єктів господарювання ,громади та держави внаслідок дії регуляторного акту. 

сфери

переваги

втрати

Органи місцевого самоврядування

-виконання вимог пункту 10.2 статті 10 Податкового кодексу;

- можливість планування та прогнозування надходжень від податків при оформленні сільського бюджету

Незначні організаційні

витрати,пов’язані з прийняттям та впровадженням рішення

Фізичні та юридичні особи,які є власниками (землекористувачами) на території Сеньківської сільської ради

Можливість впливу на визначення розмірів ставок податків  під час обговорення ,до їх затвердження сільською радою;

- визначення чітких розмірів податків та механізмів їх сплати

Сплата податків та зборів за     ставками, що будуть    затверджені сільською радою.

Потенційні інвестори з інших регіонів

Можливість порівняння ставок податків з іншими адміністративними одиницями та вирішення питання  початку бізнесу у найбільш привабливому регіоні

відсутні                        

Фізичні та юридичні особи, які планують бути землевласниками(землекористувачами)

Можливість зазделегідь розрахувати розміри можливих податків і врахувати усі ризики

 

відсутні

Мешканці, що проживають на території Петрівської сільської ради

Додаткові надходження до місцевого бюджету дозволять більше виділяти більше коштів на соціально-економічний  розвиток села

відсутні

 

 Таким чином прийняття даного рішення не потребує фінансових витрат з сільського бюджету, Головним результатом прийняття цього акту є встановлення ставок земельного податку та відповідальність його чинному законодавству.

 

   10. Оцінка можливості впорядження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів,якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи,які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

   Реалізація запропонованого регуляторного акту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат органів місцевого самоврядування з бюджету села. Адміністрування плати за землю проводиться Державною податковою інспекцією. Додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акту з  боку держави також не передбачено.

 

   11. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акту.

    Вплив зовнішніх факторів на виконання регуляторного акту виключається,окрім змін в чинному законодавстві з питань регулювання земельних відносин та оподаткування. При настанні зазначених подій до регуляторного акту будуть внесені відповідні зміни.

 

  12. Термін дії регуляторного акта

       Термін дії регуляторного акту необмежений.

        Потреби визначити строк дії даного акта не існує через невизначеність строків, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються цим актом.

 

   13. Визначення показників результативності рішення

До показників результативності дії акта належать:

обсяги надходжень місцевих податків і зборів до бюджету — Петрівської сільської ради.

Дія рішення поширюється на платників місцевих податків і зборів у селі Петрівка, Болдирівка, Прокопівка, Осадьківка, Тамарганівка, Стінка, Пойдунівка.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться платниками місцевих податків і зборів, пов’язані з виконанням вимог даного акта, не зміняться.

 

  14. Заходи щодо відстеження результативності рішення

Для відстежень буде застосовано аналіз даних бюджетної та податкової звітності.

Під час прийняття регуляторного акта, у встановлені чинним законодавством строки, постійна комісія з питань бюджету та фінансів Петрівської сільської ради з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акта.

Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акта.

Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акта, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акта.

 

 Сільський голова                                                   І.М. Стрєльцов  

 

28.04.2015р.

 

   

 

Web-адреса: petrivka.kupyansk.info/news/id/6901 | Переглядів: 217Дата публікації: 16:38 08.05.2015
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Реалізація Закону України "Про очищення влади"
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада